TheLuxa™

Algemene voorwaarden

TheLuxa.com bekommert zich om de rechten van onze klanten. De consumentenrechten zijn bepaald door de wet. Bepalingen van de overeenkomsten die voor de consument minder gunstig zijn dan de bepalingen van de wet inzake consumentenrechten zijn ongeldig, en de bepalingen van de wet inzake consumentenrechten zijn steeds van toepassing. Derhalve zijn deze algemene voorwaarden niet bedoeld om de rechten van de consument uit te sluiten of te beperken en zullen eventuele twijfels in het voordeel van de consument verder worden uitgelegd. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de bovengenoemde verordeningen, prevaleert dit reglement en wordt het toegepast.

TheLuxa.com biedt zijn diensten aan onder de volgende voorwaarden. Door gebruik te maken van de TheLuxa.com website, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

TheLuxa.com hecht veel belang aan de bescherming van de privacy van uw persoonlijke gegevens en die van onze andere klanten. Door de website te gebruiken, erkent u en stemt u ermee in dat het verzamelen, het gebruik en de onthulling van deze persoonlijke informatie door TheLuxa.com wordt beschreven in ons privacybeleid.

Daar vindt u ook ons cookiebeleid.

De inhoud van onze website en de website in zijn geheel zijn uitsluitend bedoeld voor de persoonlijke, niet-commerciële (anders dan de aankoop van goederen op onze website) gebruik van de gebruikers ervan.

U mag de inhoud en andere downloadbare materialen die op TheLuxa.com worden weergegeven uitsluitend voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren. Geen enkel recht, titel of belang in gedownloade materialen wordt aan u overgedragen als gevolg van een dergelijk downloaden of kopiëren.

U mag de inhoud van deze site niet reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, doorsturen, verspreiden, weergeven, wijzigen, er afgeleide werken van maken, verkopen of deelnemen aan enige verkoop van, of op enigerlei wijze, geheel of gedeeltelijk, exploiteren.

Door onze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord TheLuxa.com te verdedigen, te vergoeden en te vrijwaren, haar directeuren, functionarissen, werknemers, agenten en filialen van alle vorderingen, aansprakelijkheden, schade, kosten en uitgaven, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, op enigerlei wijze voortvloeiend uit, verband houdend met of in verband staand met uw gebruik van de website, uw schending van de voorwaarden, of uw plaatsing of verzending van materiaal op of via de website, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, vorderingen van derden dat door u ingediende informatie of materiaal inbreuk maakt op eigendomsrechten van derden.

De website maakt momenteel gebruik van diensten van derden om betalingen te verwerken. Onze betalingsverwerkers accepteren betaling met kredietkaarten, met inbegrip van Visa, MasterCard, American Express, en met iDeal en Paypal, zoals te zien op het betalingsscherm.

Algemene voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 22/06/2021.

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bezorgen -> info.