TheLuxa™

Privacy voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Dit privacybeleid van de webshop is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden, hetgeen betekent dat het geen bron van verplichtingen vormt voor Afnemers van Diensten of Klanten van de webshop. Informatie over het bedrijf: Fruit Valley Simon Beun, Geregistreerd kantooradres: Słominskiego 19 m. 59, 00-195 Warschau, Polen NIP: 7010877470, REGON: 381569199. e-mailadres: [email protected], Eenmanszaak, Algemeen directeur: Simon Beun – hierna te noemen de “Beheerder” en tegelijkertijd een Dienstverlener van de Internetwinkel en een Verkoper zijnde.
 2. De persoonsgegevens van de Klant en de Cliënt worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische en Nederlandse Wet.
 3. De Beheerder draagt in het bijzonder zorg voor de bescherming van de belangen van de betrokkenen, en ziet er met name op toe dat de door hem verzamelde gegevens rechtmatig worden verwerkt; voor welbepaalde en gerechtvaardigde doeleinden worden verkregen en vervolgens niet worden verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met die doeleinden; materieel juist en toereikend zijn voor de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt; en in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkenen te identificeren, niet langer worden bewaard dan noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken.

DOEL EN OMVANG VAN DE GEGEVENSVERZAMELING EN ONTVANGERS VAN DE GEGEVENS

 1. Mogelijke doeleinden van de verzameling van persoonsgegevens door de Beheerder bij de Klanten of Cliënten: het sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor de levering van Elektronische Diensten (bijv. een Account). Direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder. Uiting door de Klant van zijn of haar mening over de gesloten Koopovereenkomst.

 2. Mogelijke ontvangers van persoonsgegevens van Klanten van de webshop:

  In het geval van een Klant, die gebruik maakt van de methode van levering in de Internet Winkel per post of per koerier, deelt de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant met een gekozen vervoerder of een agent die de verzending namens de Beheerder uitvoert.

  In het geval van een klant die in de Internetwinkel gebruik maakt van de methode van elektronische betaling of betaling per betaalkaart, zal de Beheerder verzamelde persoonsgegevens van de klant beschikbaar stellen aan een gekozen entiteit die de voornoemde betalingen in de Internetwinkel afhandelt.

  In het geval van een Klant die ermee heeft ingestemd om zijn of haar mening te geven over een gesloten Verkoopovereenkomst, zal de Beheerder de verzamelde persoonsgegevens van de Klant beschikbaar stellen aan een geselecteerde entiteit die het systeem van enquêtes voor het geven van meningen over in de Internetwinkel gesloten Verkoopovereenkomsten beheert.

 3. De Beheerder kan de volgende persoonsgegevens verwerken van Klanten of Cliënten die gebruik maken van de webshop: voor- en achternaam; e-mailadres; telefoonnummer contactpersoon; afleveradres (straat, huisnummer, huisnummer, postcode, stad, land), adres van de woonplaats/het bedrijf/de locatie (indien verschillend van het afleveradres). Voor Dienstontvangers of Cliënten die geen consumenten zijn, kan de Administrateur aanvullend de bedrijfsnaam en het fiscaal identificatienummer van de Dienstontvanger of Cliënt verwerken.

 4. Wanneer klanten productrecensies op de site achterlaten, verzamelen wij de gegevens die in het commentaarformulier worden vermeld, alsook het IP-adres en de gebruikersagentstring van de browser van de bezoeker om spam te helpen opsporen. Productrecensies zullen op de site worden verzameld, maar vereisen goedkeuring van de beheerder om te verifiëren dat de recensent een klant was. Alleen gebruikers die een aankoop hebben gedaan en een product hebben verkregen, kunnen een beoordeling geven. Dit geeft andere gebruikers van de site een waardevol instrument om de aankoop te overwegen. Wanneer u een recensie geeft, wordt het commentaar op de recensie verzameld met de naam van de klant in het recensieformulier op onze website of via een recensie-email en zijn of haar sterrenbeoordeling voor het product.
 5. Wanneer bezoekers een bericht achterlaten op onze contactpagina op de site, verzamelen wij de gegevens die op het contactformulier staan. Wij verzamelen uw naam, e-mailadres en de inhoud van uw bericht. Wij slaan contactformulieren voor onbepaalde tijd op, maar wij gebruiken de via deze formulieren verstrekte informatie niet voor marketingdoeleinden
 6. Het verstrekken van persoonsgegevens, zoals hierboven vermeld, kan noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Verkoopovereenkomst of een overeenkomst voor het verlenen van Elektronische Diensten in de Internetwinkel. De omvang van de gegevens die nodig zijn om een contract te sluiten, wordt telkens vooraf aangegeven op de website van de webshop en in deze privacy voorwaarden.

COOKIES EN GEBRUIKSGEGEVENS

 1. Cookies is informatie in de vorm van tekstbestanden die door een server worden verstuurd en op de website van de Internet Shop worden opgeslagen (bv. op de harde schijf van een computer, laptop of geheugenkaart van een smartphone – afhankelijk van het apparaat dat door de bezoeker van onze Internet Shop wordt gebruikt). Gedetailleerde informatie over Cookies en de geschiedenis van hun creatie vindt u onder meer hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Cookie_(internet)
 2. De beheerder kan gegevens in cookies verwerken wanneer bezoekers de website van de internetwinkel gebruiken voor de volgende doeleinden:

  het opslaan van Producten die aan het winkelmandje zijn toegevoegd om een Bestelling te plaatsen;

  het onthouden van gegevens van ingevulde bestelformulieren, enquêtes of logboekgegevens aan de webshop;

  de inhoud van de Internetwinkel aan te passen aan de individuele voorkeuren van de Klant (bv. wat betreft kleuren, lettergrootte, lay-out van de pagina’s) en het gebruik van de pagina’s van de Internetwinkel te optimaliseren;

  anonieme statistieken bij te houden over de manier waarop de website van de Internetwinkel wordt gebruikt.

 3. De meeste webbrowsers accepteren standaard de opslag van cookies. U kunt de voorwaarden voor het gebruik van cookies bepalen via de instellingen van uw webbrowser. Dit betekent dat u bijvoorbeeld het opslaan van cookies gedeeltelijk (bijv. tijdelijk) of volledig kunt uitschakelen – in het laatste geval kan dit echter gevolgen hebben voor een deel van de functionaliteit van de Online Shop (het kan bijvoorbeeld onmogelijk zijn om het pad van de Bestelling door het Bestelformulier te volgen doordat de Producten in het mandje niet worden onthouden tijdens de daaropvolgende stappen van het indienen van de Bestelling).

 4. De instellingen van uw internetbrowser met betrekking tot cookies zijn belangrijk vanuit het oogpunt van uw toestemming voor het gebruik van cookies door onze Online Winkel – volgens de regelgeving kan deze toestemming ook worden uitgedrukt via de instellingen van uw internetbrowser. Indien u deze toestemming niet geeft, dient u de cookie-instellingen van uw internetbrowser dienovereenkomstig te wijzigen.
 5. De Beheerder verwerkt ook geanonimiseerde gebruiksgegevens met betrekking tot het gebruik van de Internetwinkel (IP-adres, domein) om statistieken te genereren die nuttig zijn voor het beheer van de Internetwinkel. Deze gegevens zijn geaggregeerd en anoniem, d.w.z. dat ze geen identificerende kenmerken bevatten van personen die de website van de Internetwinkel bezoeken. De gegevens worden niet aan derden bekendgemaakt.
 6. U wordt op de hoogte gebracht van het gebruik van cookies bij uw eerste bezoek aan onze site in een pop-upvenster onderaan uw scherm. Indien u niet akkoord gaat met het gebruik van cookies, dient u de website te verlaten. Indien een bezoeker op de website blijft, stemt hij in met het gebruik van cookies.
 7. Al het verkeer op deze site wordt gemonitord door Google Analytics, zodat we het aantal bezoekers weten, A/B-testen kunnen uitvoeren, de betrokkenheid van gebruikers te volgen en realtime verkeersinformatie op de website te krijgen. Google Analytics verzamelt en verwerkt gegevens zoals beschreven in het volgende artikel “Hoe Google gegevens gebruikt wanneer u websites of applicaties van onze partners gebruikt”. (op www.google.com/policies/privacy/partners of op een andere URL die Google van tijd tot tijd kan verstrekken). Wij gebruiken cookies van externe partners, zoals Google, Facebook of Pinterest, voor marketingdoeleinden. Deze cookies stellen ons in staat om promotiemateriaal van TheLuxa weer te geven op andere sites die u op het internet bezoekt. TheLuxa kan ook informatie over uw gedrag op de site delen met derden (met inbegrip van exploitanten van sites van derden en/of social media sites) om u gerichte reclame en andere inhoud te tonen die voor u op maat gemaakt is. Wij gebruiken ook cookies om het advertentieprogramma van TheLuxa te vergemakkelijken. In dit programma gebruiken wij cookies om te bepalen welke advertenties gebruikers hebben gezien en hoe vaak gebruikers een bepaalde advertentie hebben gezien.

  Door onze website te bezoeken en cookies te accepteren, stemt u in met de opslag en toegang van cookies of andere informatie op uw apparaat(en) waar dergelijke activiteit plaatsvindt in verband met Google Analytics, Facebook Ads of Pinterest Ads

  U hebt het recht om af te zien van het plaatsen van cookies voor Google Analytics. U kunt dit doen door een Google browser add-on te installeren genaamd de “Google Analytics Blocking Browser Add-on”, die u hier kunt installeren.

  Wij maken gebruik van remarketing en dus zal TheLuxa worden geadverteerd op andere sites die u bezoekt. Google, Facebook Ads en andere derde partijen zullen onze advertenties tonen op sites die u bezoekt na een bezoek aan onze site. Onze advertenties worden op andere websites getoond omdat u onze site in het verleden hebt bezocht. U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door een bezoek aan de Google Ads opt-out pagina. U kunt zich afmelden voor Google Analytics door naar de afmeldingspagina van Google Analytics te gaan.

  Google Analytics-advertentiefuncties zijn geïmplementeerd op onze website. TheLuxa en externe reclame aanbieders gebruiken hun eigen cookies (zoals de Google Analytics-cookie) of andere eigen identificatiemiddelen, evenals cookies van derden (zoals de advertentiecookies van Google) of andere identificatiemiddelen van derden. Bezoekers kunnen zich afmelden voor de advertentiefuncties van Google Analytics die wij gebruiken, onder meer via advertentie-instellingen, advertentie-instellingen voor mobiele apps of andere beschikbare middelen (zoals de afmelding van NAI-consumenten). Dit zijn de momenteel online beschikbare afmeldingsopties voor Google Analytics.

  Voor meer informatie over de privacypraktijken van onze advertentieprovider kunt u terecht op http://www.google.com/privacypolicy.html

  U kunt zich afmelden voor het gebruik van cookies door Google door een bezoek aan de Google Ads opt-out pagina. U kunt zich afmelden voor Facebook-advertenties door de Facebook-pagina te openen, op Instellingen te klikken en vervolgens op Advertenties.

 8. Wij zullen ook cookies gebruiken om de inhoud van uw winkelwagentje te volgen terwijl u onze website gebruikt.

 9. De informatie die aan de betalingsprovider wordt verstrekt voor de verwerking van de betaling, omvat: Naam, E-mail Adres, Telefoon, Stad, Postcode, Unieke identificatiecode betalingsdienstaanbieder

GEGEVENSVERWERKING

 1. Het verstrekken van persoonsgegevens door de Klant of Opdrachtgever geschiedt op vrijwillige basis, doch het niet verstrekken van de op de website van de Online Shop en in de Regels van de Online Shop vermelde persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het sluiten en uitvoeren van een Koopovereenkomst of een overeenkomst tot het verlenen van Elektronische Diensten leidt tot de onmogelijkheid om deze overeenkomst te sluiten.
 2. De basis voor de verwerking van de persoonsgegevens van de Klant of Cliënt is de noodzaak om het contract waarbij hij partij is uit te voeren of om op zijn verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een dergelijk contract. In het geval van gegevensverwerking ten behoeve van direct marketing van de eigen producten of diensten van de Beheerder, is de grondslag voor een dergelijke verwerking (1) de voorafgaande toestemming van de Cliënt of Klant of, zoals vermeld in COOKIES (2) de vervulling van de wettelijk gerechtvaardigde doeleinden die door de Beheerder worden nagestreefd.
 3. In het geval van gegevensverwerking om de Klant in staat te stellen zich uit te spreken over de gesloten Koopovereenkomst, is de grondslag voor een dergelijke verwerking de toestemming van de Klant of de Opdrachtgever.

HET RECHT OP TOEZICHT OP, TOEGANG TOT EN RECTIFICATIE VAN HUN GEGEVENS

 1. De Klant of Opdrachtgever heeft het recht op toegang tot en correctie van zijn persoonsgegevens.
 2. Eenieder heeft het recht om controle uit te oefenen op de verwerking van hem betreffende gegevens die in het gegevensbestand van de beheerder zijn opgenomen, en met name te eisen dat de gegevens worden aangevuld, bijgewerkt, gecorrigeerd, tijdelijk of definitief geschorst of gewist indien zij onvolledig, achterhaald of onwaar zijn, of indien zij zijn verzameld in strijd met de wet, of indien zij niet langer noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld.
 3. Om de bovengenoemde rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met de Beheerder door een desbetreffend e-mailbericht te sturen naar het adres van de Beheerder dat aan het begin van dit privacybeleid staat vermeld.

 SLOTBEPALINGEN

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op deze Internetwinkel.

De beheerder past technische en organisatorische maatregelen toe om de bescherming van de verwerkte persoonsgegevens te waarborgen die passend zijn voor de huidige bedreigingen op het internet. Met name om de gegevens te beschermen tegen openbaarmaking aan onbevoegden, tegen toe-eigening door een onbevoegde, tegen verwerking in strijd met de toepasselijke regelgeving en tegen wijziging, verlies, beschadiging of vernietiging.

De voor de verwerking verantwoordelijke neemt de volgende technische maatregelen ter voorkoming van het verkrijgen en wijzigen door onbevoegden van langs elektronische weg verzonden persoonsgegevens:

Beveiliging van de gegevens tegen ongeoorloofde toegang.

TheLuxa.com privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 22/06/2021.

Wij gebruiken cookies om u de best mogelijke ervaring op onze website te bezorgen -> info.